Епізод 01. Вікно та ігровий цикл

Що ж, пора починати. Найперший крок по дорожній карті - створення вікна та ігрового циклу.

Почнемо з найпростішого - створення вікна за допомогою бібліотеки SDL. Окрім самого вікна, ще повинен бути робочий цикл виконання програми та реакція на закриття вікна. Отже, запускаємо середовище розробки Lazarus або CodeTyphon і виконуємо наступні дії (як на відео):

 • Створюємо новий проект "Нова програма" (не "Застосунок!")
 • Зберігаємо його в папку "demo01", яку створюємо білля папки з модулями SDL2
 • Прописуємо в параметрах проекту шлях до модулів SDL 2.0 та змінюємо шляхи вихідної теки модулів та цільового файлу (останні два просто для зручності роботи - розділити сирці від бінарників)

В результаті вийшов ось такий код, який можна скачати з Github:


program demo01;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}
 cthreads,
 {$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this },sdl2;
var
 SDLWindow : PSDL_Window;   //вікно
 SDLRenderer : PSDL_Renderer; //візуалізатор
 SDLEvent : PSDL_Event;    //події
 isRun : Boolean;       //ознака виконання циклу


begin
 //ініціалізація бібліотеки SDL 2.0
 if SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING)>=0 then begin
  //успішна ініціалізація - створюємо вікно
  SDLWindow:=SDL_CreateWindow('demo01',
                SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
                SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
                640,
                480,
                SDL_WINDOW_SHOWN);
  //якщо вікно створене, створюємо візуалізатор
  if SDLWindow<>nil then begin
   SDLRenderer:=SDL_CreateRenderer(SDLWindow,-1,0);
   if SDLRenderer=nil then begin
    WriteLN('SDL error: ',SDL_GetError);
    Exit;
   end;
  end;
  //виділення пам'яті для структури обробки подій
  New(SDLEvent);
  //встановлення ознаки виконання циклу і його запуск
  isRun := true;
  while isRun=true do begin
   //встановимо колір вікна в голубий
   SDL_SetRenderDrawColor(SDLRenderer,0,128,255,255);
   //очисстити вікно
   SDL_RenderClear(SDLRenderer);
   //показати вікно на екран
   SDL_RenderPresent(SDLRenderer);
   //намагаємось відловити подію закриття вікна
   if SDL_PollEvent(SDLEvent)=1 then begin
    if SDLEvent^.type_=SDL_QUITEV then isRun:=false;
   end;
  end;
  //прибрати за собою - в оберненому порядку створення
  Dispose(SDLEvent);
  SDL_DestroyRenderer(SDLRenderer);
  SDL_DestroyWindow(SDLWindow);
  SDL_Quit();
 end;
end.

Спробуємо запустити цей код на виконання. Якщо все зроблено правильно, то в результаті ми отримаємо вікно з голубим фоном і заголовком "demo01", яке можна закрити, натиснувши на хрестик. Я не буду в деталях розглядати код цього прикладу, оскільки він достатньо прокоментований що де і як відбувається.В наступному епізоді спробуємо розділити цей код на окремі логічні фрагменти і спробуємо сформувати кістяк для майбутньої гри.

← попередня частина | наступна частина →

Немає коментарів:

Дописати коментар